OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ POMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, ...................................,dale jen „Prodávající“). Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro Kupujícího, který vystupuje ve vztazích s Prodávajícím jako kupující spotřebitel (dále jen Spotřebitel“), a kupující podnikatel (dále jen „Podnikatel“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně po dle práva České republiky a případně příslušnými soudy České republiky. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Přijetí zboží Kupujícím od Prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená Prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek . Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

4. Objednávání
Objednávky lze provádět písemnou formou (poštou, faxem, elektronickou poštou). Náklady na objednávku činěnou některým z prostředků komunikace na dálku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

5. Platební a dodací podmínky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby.
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. , vedený u společnosti 
- dobírkou v hotovosti nebo platbou platební kartou při předání zboží přepravcem, pokud to přepravce umožňuje
- v hotovosti při osobním dodání, nebo osobním odběru v sídle prodávajícího na adrese: ..................
  Toto je možné pouze po předchozí telefonické (420 777 112 375) ,nebo e-mailové domluvě (info@autodilyweb.cz)
- jakmile bude vaše objednávka připravena k expedici, kontaktujeme Vás (telefonicky,nebo e-mailem) a po kontrole objednávky zboží expedujeme
Kurýr PPL
- zásilka bude doručena prostřednictvím přepravní společnosti PPL do druhého pracovního dne ode dne odeslání, v běžnou pracovní dobu na vámi uvedenou adresu dodání
- pokud nedojde k doručení zásilky, bude zásilka následně uložena v nejbližším depu PPL. Pokus o doručení je proveden maximálně 3x. Po třetím neúspěšném pokusu o doručení je zásilka vrácena jako nedoručitelná
- v okamžiku expedice zásilky vás TELEFONICKY kontaktujeme a potvrdíme
odeslání zásilky.Pokud máte zájem ,tak Vám můžeme poslat e.mailem , číslo podacího balíku. Zásilku poté můžete sledovat v online systému PPL
- zásilku zasílanou PPL  lze uhradit dobírkou při převzetí zásilky, nebo předplatit před odesláním zásilky bankovním převodem. V případě předplacení zásilku odešleme bezprostředně po obdržení vaší platby na náš účet
při přebírání zásilky vždy pečlivě zkontrolujte stav obalu, pakliže zásilka vykazuje jakékoli známky poškození či otevření, zásilku nepřebírejte a bude vrácena zpět, nebo zásilku převezměte a ihned pečlivě zkontrolujte obsah zásilky a maximálně dvou dní nám telefonicky nahlaste poškození a my zahájíme s přepravcem reklamační řízení o poškození při dopravě.

Cena dopravy ( cena objednávky do 1998,-kč -) doručení  PPL  PLATBA PŘEVODEM   cena 79,-Kč
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:    / 2010 (Fio banka)
Cena dopravy ( cena objednávky do 1998,-kč -) doručení  PPL  DOPRAVA cena 79 Kč a DOBÍRKA   cena 39,-Kč
Cena
dopravy ( cena objednávky od 1999,-kč - platba při převzetí zboží ) PPL   DOPRAVA ZDARMA a DOBÍRKA   cena 39,-Kč

V případě nadrozměrné (nad 1,2 metry),váhou přesahující (nad 15kg) ,objednání velkého množství  (nad 4kusy stejného žboží převážně olejů aj.těžkého zboží),nebo speciálního zboží na závaznou objednávku.V těchto případech fy ............. vyhrazuje právo na individuální ceny přepravy a popřípadě platby předem za objednané zboží. Cena za dopravu  Autobaterií. Autobaterie podléhají speciálnímu tarifu za zaslání zboží a nevztahuje se na ně akce poštovné zdarma.Jednotná cena za poštovné je 199Kč, vzhledem k tomu, že se jedná o specifické zboží se zvláštním zacházením (především neklopit).Požadujeme platbu předem na náš ůčet.V případě špatného nastavení ceny dopravy ze strany zakaznika ,vždy informujeme telefonicky o ceně a vše konzultujeme .

Přepravu Vaší objednávky Kurýr PPL můžete sledovat zde. (číslo objednávky Vám sdělíme na požádání telefonicky).

Česká pošta
zásilka bude odeslána prostřednictvím České pošty, a.s. do druhého dne ode dne odeslání v běžnou pracovní dobu na uvedenou adresu dodání
- v okamžiku expedice zásilky vás TELEFONICKY kontaktujeme a potvrdíme
odeslání zásilky.Pokud máte zájem ,tak Vám můžeme poslat e.mailem , číslo podacího balíku. Zásilku poté můžete sledovat v online systému České pošty,a.s.
- pokud vás doručovatel nezastihne na uvedené adrese, bude zásilka uložena na poště po dobu 6 dní, v případě nedoručení zásilky Česká pošta vždy nechá ve vaší poštovní schránce Oznámení o uložení zásilky
- zásilku zasílanou Českou poštou lze uhradit dobírkou při převzetí zásilky nebo předplatit před odesláním zásilky bankovním převodem. V případě předplacení zásilku odešleme bezprostředně po obdržení vaší platby na náš účet
- při přebírání zásilky vždy pečlivě zkontrolujte stav obalu, pakliže zásilka vykazuje jakékoli známky poškození či otevření, zásilku v žádném případě nepřebírejte.

Cena dopravy ( cena objednávky do 1998,-kč -) doručení  Česká pošta ,a.s.  PLATBA PŘEVODEM   cena 69,-Kč
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
    / 2010 (Fio banka)
Cena
dopravy ( cena objednávky do 1998,-kč -) doručení   Česká pošta ,a.s.  DOPRAVA cena 69 Kč a DOBÍRKA   cena 39,-Kč
Cena
dopravy ( cena objednávky od 1999,-kč - platba při převzetí zboží  Česká pošta ,a.s.   DOPRAVA ZDARMA  a DOBIRKA cena 39,-Kč

V případě nadrozměrné (nad 1,2 metry),váhou přesahující (nad 8kg) ,objednání velkého množství  (nad 4kusy stejného žboží převážně olejů aj.těžkého zboží),nebo speciálního zboží na závaznou objednávku.V těchto případech fy ......... vyhrazuje právo na individuální ceny přepravy a popřípadě platby předem za objednané zboží. Cena za dopravu  Autobaterií. Autobaterie podléhají speciálnímu tarifu za zaslání zboží a nevztahuje se na ně akce poštovné zdarma.Jednotná cena za poštovné je 199Kč, vzhledem k tomu, že se jedná o specifické zboží se zvláštním zacházením (především neklopit).Požadujeme platbu předem na náš ůčet.V případě špatného nastavení ceny dopravy ze strany zakaznika ,vždy informujeme telefonicky o ceně a vše konzultujeme .

Přepravu Vaší objednávky ČESKÁ POŠTA můžete sledovat zde. (číslo objednávky Vám sdělíme na požádání telefonicky).

Autobaterie podléhají speciálnímu tarifu za zaslání zboží a nevztahuje se na ně akce doprava zdarma.Cena za dopravu 1ks autobaterie je 149Kč.

Bankovní spojení:
Číslo účtu pro bezhotovostní platby:    / 2010 (Fio banka)

 

6. Minimální odběry
Minimální objednávka přes eshop pro koncového zákazníka je 100 Kč

Nákupem v internetovém obchodě www.autodílyweb.cz  kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami i Reklamačním řádem a souhlasí s nimi.

7. Odstoupení od smlouvy
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. pomocí telefonu, faxu, emailu apod., má Spotřebitel právo ve smyslu ustanovení § 53(7) o.z. odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí Spotřebitel doručit Prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží Prodávajícímu na jeho adresu ( ..................Ostrava,) spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek vrátí Prodávající Spotřebiteli peníze za zboží převodem na jeho účet anebo jiným dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má nárok na náhradu nákladů, které uhradil Prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. V případě poškození zboží v době jeho držení Spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po Spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z. Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vracené věci. Tím však není dotčen nárok Spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů.

8. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9. Záruční podmínky 
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové nebo při výměně součásti věci v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Při převzetí zásilky je Kupujícímu, který je Spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit Prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky Spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může Spotřebitel vystavit situaci, kdy mu Prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo Spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy. Pro Kupujícího - Podnikatele, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento Kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči Prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Záruku nelze uplatnit v následujících případech: poškození zboží mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zanedbáním údržby anebo pokud bylo zboží poškozeno vnějšími vlivy.
Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží na adresu Prodávajícího (................ Ostrava) či jakýmkoliv jiným vhodným způsobem, kromě zaslání reklamovaného zboží na dobírku (dobírky nebudou Prodávajícím převzaty). Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro provedení odborného posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se Spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, a tedy může nárokovat odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@autodilyweb.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

11. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, fakturační či dodací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně jakékoliv jiné údaje, jež kupující uvede (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajům.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
- Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


12.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.Pokyny k vyhledávání a odborná montáž

Veškerá data použita na stránkách www.autodilyweb.cz, byla vytvořena a zpracována podle nejlepších znalostí . Přesto nemůže být převzata odpovědnost za správnost dat a obsažených informací na stránkách www.autodilyweb.cz .Odpovědnost za škody v důsledku použití dat , jakožto za následující škody je vyloučena .Námi prodávané výrobky májí vysokou důležitost pro bezpečnost vozidla , proto je musí instalovat kvalifikovaný personál, který má patřičné vzdělání nebo má dostatečnou zkušenost s instalací a používáním, k němuž je Výrobek určen.Kvalifikovaný personál  musí mít k dispozici vhodné nářadí pro montáž a vhodné znalosti a zkušenosti pro provádění údržby vozidla. Nevhodná nebo chybná montáž, má za následek neplatnost záruky a  kvalifikovaný personál by mohl být zodpovědný za případné následné škody na osobách a věcech. Firma Autotwin s.r.o. není zodpovědná za škody na osobách a věcech, způsobených jiné osobě nebo jinou osobou, která řídí vozidlo, na němž byl výrobek instalován nevhodným způsobem.Navíc všechny speciální objednávky konzultujeme se zákazníkem telefonicky ,pro správnost objednavky.


14.EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

15.Zásady zpracování osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) společnosti  .........
sídlem  OSTRAVA, IČ:......... , DIČ: CZ..........., 
Kontakt  také na info@autodilyweb.cz  (dále též „organizace“) včetně on-line aktivit organizace prostřednictvím jejího webu,(dále též „Web“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit Webu takto:

Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

Web není určen k poskytování služeb či prodeji produktů osobám mladším 16 let.

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s Vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, GSM, e-mail apod.. Pokud s námi uzavíráte kupní smlouvu na dálku, zapíše náš systém také Vaši IP adresu a cookies. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování. Tyto osobní údaje máme za účelem Vaší registrace a/nebo přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace Vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich produktech.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, abychom:

mohli splnit smlouvu s Vámi,

splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady,

protože jste nám sami udělili souhlas,

je v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje z Vašich dřívějších objednávek na našem e-shopu dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom Vám mohli dát vědět, co je nového ve světě našich produktů apod.  

Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní ůčely na základě jasných právních předpisů. Předáváme Vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování.

Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.

Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: autotwin@vyfukyonline.cz  Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz
či uplatnit svá práva u soudu.

V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.


16. Závěrečné ustanovení
Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.


Tento e-shop využívá cookies a bez
jejich použití není schopen fungovat.

SOUHLASÍM
NESOUHLASÍM